Information om Covid-19

På gallerian Skrapan följer vi Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter kopplade till Covid-19. Vi följer utvecklingen noggrant och är redo att följa samtliga riktlinjer och den tillfälliga pandemilagen från berörda myndigheter. Denna sida uppdateras löpande om och när läget förändras.

Uppdaterat 15 januari 2021

 

Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga pandemilagen i kraft i Sverige. Lagen gäller till utgången av september 2021 och omfattar bland annat butiker och gallerior/handelsplatser.

I gallerian Skrapan följer vi de råd och föreskrifter som Folkhälsomyndighetens har utfärdat till följd av nya pandemilagen. Precis som tidigare handlar det om att visa omtanke – mot dig själv, andra besökare och de som arbetar i gallerian.

Tänk till innan

Det handlar om att vara restriktiv i när och hur man besöker butiker och gallerior. Du behöver tänka till både innan du besöker oss och när du besöker oss. Det är av största vikt att vi håller avstånd till varandra och undviker trängsel.

Därför ber vi dig att fortsätta visa omtanke. Som besökare rekommenderar vi dig att undvika fysisk kontakt, besöka oss på tider när det generellt är färre besökare och anpassa din shopping efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

På Skrapan har vi vidtagit flera trygghetsskapande åtgärder:

 • Handsprit i allmänna utrymmen och på toaletter.
 • Utökad städning.
 • Avbokning av events i gallerian.
 • Uppmanar och påminner besökare att hålla avstånd.
 • Löpande kommunikation med våra butiker och restauranger för att vägleda dem kring åtgärder kopplade till pandemilagen och myndigheternas riktlinjer.
 • Avstängning av allmänna ytor med sittplatser med risk för trängsel och smittspridning.

Samtliga butiker, caféer och restauranger i gallerian värnar om besökare, uppmanar att hålla avstånd, vidtar nödvändiga åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I anslutning till respektive butik i gallerian hittar du information om maxantal besökare som just den butiken tar emot samtidigt.

Information om öppettider

Vi har öppet som vanligt. Vill du besöka oss när det normalt sett är mindre besökare i gallerian, välj någon av dessa tider:

 • Vardagar mellan kl. 10-12 och kl. 13-16
 • Lördagar kl. 16-18
 • Söndagar kl. 15-17

Vill du se i realtid hur mycket folk som befinner sig på/i gallerian? Googla [gallerian Skrapan] så visar Google statistik över hur det ser ut just nu.

Har du frågor om coronaviruset? Vänd dig till Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Du kan även ringa nationella informationsnumret 113 13.

Värna om dig och andra

Vi påminner om:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten eller använd handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Minska fysisk kontakt – undvik handslag och nära hälsningar.
 • Om du är äldre eller har en underliggande sjukdom, undvik större folksamling.

  Tack för visad förståelse, omtanke och hänsyn. Tillsammans minimerar vi smittspridningen.